O fundacji
Fundacja ZenDriving została założona w kwietniu 2013 roku. Stowarzyszona w prestiżowym Partnerstwie dla Bezpieczeństwa Drogowego Fundacja ZenDriving aktywnie działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i jest w Polsce pionierem szkoleń dla kierowców opartych na neuropsychologii, psychologii transportu i metodzie mindfulness, która odnosi sukcesy m.in. w sporcie i biznesie. Misją Fundacji jest poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez edukację kierowców oraz uświadamianie ich, że koncentracja za kierownicą to nie tylko ręce wolne od telefonu, ale przede wszystkim głowa wolna od nurtujących myśli. Wszystkie szkolenia oparte są na wynikach badań naukowych.
Produkty

Wsparcie zmiany

Oferujemy konsultacje, szkolenia i warsztaty wspierające wdrożenie w Firmie zmiany w zasadach korzystania z urządzeń mobilnych w trakcie prowadzenia pojazdów służbowych:

Szkolenie kadry menedżerskiej

mające na celu identyfikację wyzwań i problemów stojących przed organizacją w obliczu wprowadzanej zmiany oraz wzmocnienie postaw liderskich z zakresu wdrażania, monitorowania i podtrzymywania efektów zmiany

Szkolenie użytkowników pojazdów

mające na celu wzmocnienie intencji do bezpiecznych zachowań na drodze