O fundacji
Fundacja ZenDriving została założona w kwietniu 2013 roku. Stowarzyszona w prestiżowym Partnerstwie dla Bezpieczeństwa Drogowego Fundacja ZenDriving aktywnie działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i jest w Polsce pionierem szkoleń dla kierowców opartych na neuropsychologii, psychologii transportu i metodzie mindfulness, która odnosi sukcesy m.in. w sporcie i biznesie. Misją Fundacji jest poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez edukację kierowców oraz uświadamianie ich, że koncentracja za kierownicą to nie tylko ręce wolne od telefonu, ale przede wszystkim głowa wolna od nurtujących myśli. Wszystkie szkolenia oparte są na wynikach badań naukowych.

Artykuł w FAB
23 Sty 2017

Artykuł w FAB

W magazynie Flota Auto Biznes ukazał się tekst dr Anny Kwiecień „Samooszukiwanie za kółkiem”.

„Wysoka sprawność kontrolowania pojazdu, umiejętność przewidywania i adekwatnego reagowania w wielu różnych sytuacjach drogowych to kluczowe kompetencje bezpiecznego kierowcy. Jednak nawet sprawny technicznie i doświadczony użytkownik pojazdu niejednokrotnie zachowuje się w sposób ryzykowny. Jaka jest możliwa przyczyna tego paradoksu?”


Katarzyna Kozak-Piskorska