O fundacji
Fundacja ZenDriving została założona w kwietniu 2013 roku. Stowarzyszona w prestiżowym Partnerstwie dla Bezpieczeństwa Drogowego Fundacja ZenDriving aktywnie działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i jest w Polsce pionierem szkoleń dla kierowców opartych na neuropsychologii, psychologii transportu i metodzie mindfulness, która odnosi sukcesy m.in. w sporcie i biznesie. Misją Fundacji jest poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez edukację kierowców oraz uświadamianie ich, że koncentracja za kierownicą to nie tylko ręce wolne od telefonu, ale przede wszystkim głowa wolna od nurtujących myśli. Wszystkie szkolenia oparte są na wynikach badań naukowych.

„Nie tracę głowy na drodze”
10 Gru 2018

„Nie tracę głowy na drodze”

W 2019 roku Fundacja ZenDriving w ramach akcji „PZU – Pomoc to Moc” zrealizuje program prewencyjny „Nie tracę głowy na drodze”,  którego celem jest zmniejszenie liczby wypadków z udziałem młodych kierowców oraz pieszych na skutek 1) zmiany przekonań i nawyków związanych z obsługą urządzeń mobilnych w ruchu drogowym, 2) przekazania młodzieży technik uważności utrwalających zmiany postaw i zachowań oraz 3) tworzenia trendu na odpowiedzialne i bezpieczne korzystanie z urządzeń mobilnych.

Projekt składa się z dwóch kluczowych modułów wzajemnie od siebie zależnych: 1) warsztatu mającego na celu wprowadzenie do tematu, uświadomienie problemu, zmotywowanie do zmiany postawy i zachowania oraz pokazanie, w jaki sposób można to osiągnąć; 2) internetowego treningu 6-tygodniowego mającego na celu utrwalanie postawy i zachowania. 6 tygodni to minimalny czas, aby utrwalić oczekiwaną trwałą zmianę i znacząco podnieść poziom uważności.


Katarzyna Kozak-Piskorska