O fundacji
Fundacja ZenDriving została założona w kwietniu 2013 roku. Stowarzyszona w prestiżowym Partnerstwie dla Bezpieczeństwa Drogowego Fundacja ZenDriving aktywnie działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i jest w Polsce pionierem szkoleń dla kierowców opartych na neuropsychologii, psychologii transportu i metodzie mindfulness, która odnosi sukcesy m.in. w sporcie i biznesie. Misją Fundacji jest poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez edukację kierowców oraz uświadamianie ich, że koncentracja za kierownicą to nie tylko ręce wolne od telefonu, ale przede wszystkim głowa wolna od nurtujących myśli. Wszystkie szkolenia oparte są na wynikach badań naukowych.

Kompleksowa obsługa flot

 Audyty bezpieczeństwa

Realizujemy audyty bezpieczeństwa flot oraz wdrażamy systemowe rozwiązania sprzyjające kulturze bezpieczeństwa w firmach.

Cele audytu:

1. Obniżenie wysokości płaconych składek poprzez:
a. obniżenie frekwencji szkodowej,
b. obniżenie średniej wielkości szkody,
c. partycypację klienta w ryzyku.

2. Integracja zapisów polityki flotowej z warunkami polisy ubezpieczeniowej.

3. Wyrobienie nawyków bezpiecznej jazdy u kierowców we flocie.

Plan audytu:

1. Analiza detaliczna szkód:
a. Analiza obejmuje okres 1-2 pełnych lat wstecz. Jest prowadzona na danych detalicznych otrzymanych od klienta lub na podstawie jego pełnomocnictwa z zakładów ubezpieczeń. Pozwala ona na wychwycenie wszystkich typowości i powtarzalności w szkodach w pojazdach firmowych (okoliczności, rodzaj uszkodzeń, miejsca uszkodzeń, kierujący, zakres) i przedstawienie wniosków co do wprowadzenia działań ograniczających ilość szkód typowych;
b. Analiza obejmuje też koszty napraw i modelowanie wysokości poziomu ponoszonych udziałów własnych do spodziewanych wysokości składek przy tych udziałach własnych (znalezienie optymalnego finansowo modelu).

2. Analiza zapisów posiadanej polisy ubezpieczeniowej / umowy generalnej z zakładem ubezpieczeń – ocena jakości zastosowanych rozwiązań, zgodności z najnowszymi trendami.

3. Analiza polityki warsztatowej w relacji do posiadanych warunków ubezpieczenia – m. in. sprawdzenie, czy nie dublują się kosztowo warunki holowania /samochodów zastępczych uzgodnione z warsztatem z zapisami ubezpieczenia assistance. Analiza adekwatności kosztów ponoszonych na polisy assistance.

4. Analiza / zamodelowanie potencjalnych oszczędności wynikających z rodzaju części zamiennych używanych do naprawy (wg. GVO) i kosztów robocizny w warsztatach.

5. Analiza zgodności polityki flotowej i systemu kar dla kierowców z zapisami polisy ubezpieczenia AC i kodeksem pracy.

6. Analiza zasad powierzania pojazdów pracownikom pod kątem „słabych punktów” mogących zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia szkody.

7. Analiza zasad użytkowania pojazdów z przepisami podatkowymi (VAT, CIT), wnioski nt. możliwej optymalizacji (są produkty ubezpieczeniowe pozwalające na pełne odliczenie VAT przy samochodach użytkowanych także do celów prywatnych.

8. Opracowanie instrukcji postępowania przy szkodzie (także szkody zagraniczne w transporcie międzynarodowym).

9. Opracowanie i bezpośrednia prezentacja raportu syntetycznego dla głównego kierownictwa firmy.

10. Opracowanie i bezpośrednia prezentacja raportu analitycznego dla fleet managera.

Czas audytu:

3-8 tygodni, w zależności od wielkości floty, różnorodności zasad wykorzystywania pojazdów, dostępności i jakości detalicznych danych szkodowych.

Warsztaty dla menedżerów

Prowadzimy warsztaty dla menedżerów flot z motywowania do bezpiecznej jazdy i innych obszarów dotyczących psychologii kierowcy.

Zamów konsultację

Administratorem danych osobowych jest Fundacja ZenDriving z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 13. Dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych fundacji, w związku z prowadzonymi badaniami oraz w celach marketingowych i reklamowych. Dane mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy o ochronie danych osobowych tj. organom i podmiotom publicznym realizującym swoje zadania wynikające z przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

*Wyrażam zgodę na marketing bezpośredni ze strony Fundacji ZenDriving, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z Art. 172. 1. Prawa telekomunikacyjnego.